Бихме искали да Ви информираме, че считано от 25.05.2018 г. влиза в сила нов нормативен документ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Политика за поверителност

Във физическият магазин “Giza Perfumes”- Варна, на електронните магазини www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu , се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на парфюмни масла, натурални продукти за козметина употреба и активни съставки за влагане в козметични продукти от целия свят.

В нащите електронни сайтове, предоставяме информация за различните продукти, за начина на употреба, за техния произход и др.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu e „ГИЗА ПАРФЮМИ” ЕООД, ЕИК: 207353617, със седалище и адрес на управление в гр. Варна; бул. „Васил Левски“ 9/А

Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазини www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазини www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu (“Общите условия”):

* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Парола;
2. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

* Лично и фамилно име на лицето за доставка;
* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за връзка;
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;
* Номер на поръчка;
* Сума за плащане;
* Статус на плащане;
* Статус на доставката;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu

* Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, публикуване на коментар и други форми на комуникация и/или изразяване:

* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Телефонен номер;
* Адрес;
* Интернет сайт;
* Съдържание на коментара / съобщението;

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu:

* История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu:

* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu:

* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за доставка;
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;
* Номер на поръчка;
* Сума за плащане;
* Статус и история на плащанията;
* Статус и история на доставките;
* История на поръчките;

3. Данни за поръчка по телефона:

* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Лично и фамилно име на лицето за доставка;
* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за доствка;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;

4. Данни от видеонаблюдение във физическия магазин „Giza Perfumes“

* Видеозаписи от камери в магазин Giza Perfumes;

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазини www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu:

* Лично и фамилно име;
* Имейл адрес;
* Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu

* Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
* Телефон за доставка;
* Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка;
* Начин на плащане;
* Номер на поръчка;
* Сума за плащане;
* Статус и история на плащанията;
* Статус и история на доставките;
* История на поръчките;

3. Данни от видеонаблюдение във физическия магазин „Giza Perfumes“

* Видеозаписи от камери в магазин „Giza Perfumes“

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в е-магазини www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu се обработват за целите на:

* Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи.
* Доставка на поръчани продукти;
* Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператор, или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
* Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
* Автентикация при влизане в профила Ви;
* Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
* Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

2. Данните за поръчка по телефон се обработват за целите на:

* Доставка на поръчани продукти;
* Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
* Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
* Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки;

3. Данните за онлайн поръчка през е-магазините www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu се обработват за целите на:

* Доставка на поръчаните продукти;
* Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператор, или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
* Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
* Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
* Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

* Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
* Осъществяване на комуникация с Вас;

5. Данните от видеонаблюдение във физическия магазин Giza Perfumes се обработват за целите на:

* Проследяване на инциденти и нарушения;
* Предотвратяване и докладване на престъпления в магазина;
Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Giza Perfumes

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги и хостинг:

2. Куриерски фирми за извършване на доставките:

* Куриерски фирми за доставка: Спиди

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

* Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазините или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
* Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазините или чрез изтриване, или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Вашите данните на блога на www.giza-cosmetics.eu и www.m.giza-perfumes.eu са свързани с публикуваните от Вас коментари, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

4. Данни от видеонаблюдение във физически магазин Giza Perfumes - видеозаписите се съхраняват до 20 дни от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

* По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

* Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване - в следните случаи:

* Отпадане на необходимостта от обработка;
* Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
* Незаконна обработка на данни;
* Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

* се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
* обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
* при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
* е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

* предоставяме данните директно на Вас; или
* при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

* Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

* Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположен физическия магазин Giza Perfumes, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.
Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазинite www.giza-perfumes.eu , www.giza-cosmetics.eu и блога на www.giza-cosmetics.eu , www.m.giza-perfumes.eu можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

АДРЕС МАГАЗИН:
Ако желаете да се потопите в магията на ориенталските аромати, заповядайте в нашия магазин в гр.Варна на адрес:
ул."Драгоман" 7 (срещу входа на Куклен театър)
Работно време: от Понеделник до Петък от 12:00 до 18:00,

ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ В НАШИЯ ОНЛАЙН МАГАЗИН